Visi dan Misi

VISI

Menjadikan SK Pos Musoh antara sekolah murid orang asli yang terbilang di daerah Batang Padang menjelang tahun 2015


MISI

Bersama meningkatkan kecemerlangan pendidikan berteraskan "Komuniti Berilmu, Perak Terbilang" dalam bidang:
Pengurusan kepimpinan yang berkesan
Akademik berasaskan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan
Sahsiah dalam pembangunan insan bagi mewujudkan individu berjati diri
Sukan dan kokurikulum yang saintifik dan bersistematik